Specialisté na ochranu biodiverzity a udržitelné využívání přírodních zdrojů

Naše aktivity

Od roku 2014 pracujeme v celé Evropě v oblasti ochrany životního prostředí s důrazem na přírodní zdroje a jejich udržitelné využívání. Nezbytnou součástí našich služeb je plánování vhodných adaptačních opatření na klimatickou změnu. Pomáháme klientům prostřednictvím konzultací, plánováním a implementací projektů, stejně jako zvyšováním jejich znalostí a dovedností s ohledem na ochranu životního prostředí a využívání přírodních zdrojů.

Přečtěte si více o naší práci

Naši klienti

Co nabízíme

  • Konzultace v rámci transpozice a implementace směrnic EU v oblasti životního prostředí, především směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích
  • Plánování cílů a opatření v péči o zvláště chráněná území
  • Inventarizace, monitoring a hodnocení stavu biotopů, druhů a zvláště chráněných území včetně vývoje systémů pro dlouhodobé sledování stavu přírody a jejích složek
  • Hodnocení vlivů z hlediska článku č. 6.3 směrnice o stnovištích – tzv. naturová hodnocení
  • Konzultační služby v oblasti společenské odpovědnosti firem pro oblast životního prostředí
  • Příprava tematických projektů a jejich implementace
  • Facilitace odborných setkání a veřejných diskusí
  • Prezentace témat ochrany životního prostředí korporátní sféře, veřejné správě i nevládním organizacím
  • Mediace, vyjednávání sporů a řešení konfliktů a problémů

Kdo jsme

DHP Conservation je týmem expertů s mezinárodními zkušenostmi získanými především v evropském regionu. Pomáháme našim klientům využívat přírodní zdroje udržitelně a zároveň související kroky vhodně komunikovat s dotčenými stranami. Jsme flexibilní a využíváme inovativní přístupy. Současně však dodržujeme mezinárodní standardy dobré praxe.

Přečtěte si více o naší společnosti

Přečtěte si více o našem týmu

Spolupracující subjekty

Chcete nás kontaktovat? Podívejte se na naše kontakty nebo nám pošlete e-mail