Kdo jsme

Poslání

Podporujeme odpovědné využívání přírodních zdrojů, a pomáháme tak zajistit přínosy pro společnost v dlouhodobém a udržitelném měřítku.

Základem je pro nás dostatečné porozumění vědeckým a odborným informacím a schopnost je vhodně a správně interpretovat. Proto také pracujeme i v terénu, kde pomáháme s přímým hodnocením, plánováním a implementací osobně.

INTEGRA Group

DHP Conservation je partnerem skupiny INTEGRA Group, která sdružuje tři společnosti

Společenská odpovědnost

Cítíme osobní odpovědnost za životní prostředí a s ním provázaný stav společnosti. Proto jako jeden z členů INTEGRA Group pravidelně podporujeme vybrané partnery v jejich misích. Konkrétně se jedná o Arcidiecézní Charitu Praha a Fórum ochrany přírody.

Naše cesta

2014

Vznik DHP Conservation se sídlem v Praze

2016

Založení INTEGRA Group, skládající se z Integra Consulting, DHP Conservation, a Regionálního centra EIA