Poskytujeme služby
v ochraně biodiverzity a udržitelném využívání
přírodních zdrojů.

Vize

Naše řešení podporují účinnou ochranu přírodních
zdrojů. Proto jsme v evropském prostoru úspěšní.
Našimi klienty jsou veřejná správa, obchodní firmy,
akademické instituce i nevládní organizace.
Partnerství nás posiluje. DH & Partners.

Mise

Poskytujeme poradenství, podporu projektů i rozvoj
vědomostí a schopností našich klientů.
Zpracováváme odborné informace do srozumitelné
a využitelné podoby. Spolupracujeme s partnery,
kteří v našem týmu uplatňují své dlouholeté
zkušenosti.