DH&P
Grants and CSR

Podpora projektů a společenské
odpovědnosti firem v ochraně
přírodních zdrojů

  • Máme zkušenost s přípravou projektů, především v rámci strukturálních fondů a LIFE. Jsme připraveni pomoci nejen se zpracováním návrhu, ale i výběrem vhodného cíle a nalezením způsobu, jak ho dosáhnout.

 

  • Stále větší množství firem a korporací si uvědomuje, že pro jejich zákazníky je způsob, jakým využívají či pečují o přírodní zdroje, klíčový. Proto se jejich společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility – CSR) v poslední době rozvíjí nejen v oblasti ekonomické a sociální, ale i environmentální. Klientům, kteří se v dané oblasti chtějí rozvíjet, nabízíme své zkušenosti nejen formou poradenství, ale i přípravou návrhů projektů, a jejich případným vedením. Jsme také připraveni pro takové aktivity pomoci identifikovat nejen rámec a cíl, ale i finanční zdroje z vhodných strukturálních fondů či národních dotačních titulů.

Vybrané reference

Dílčí hodnocení žádostí programu LIFE

ve spolupráci s MWH SA/NV pro Evropskou komisi, 2016-2017